هیئت مدیره

بیژن ذوالفقارنسب

رئیس کانون مربیان فوتبال ایران

حمید درخشان

نائب رئیس کانون مربیان فوتبال ایران

حسین شمس

سخنگوی کانون مربیان فوتبال

بهمن فروتن

عضو هیات مدیره

نیما نکیسا

عضو هیات مدیره

امیر قلعه نویی

عضو هیات مدیره

سیامک رحیم پور

عضو هیات مدیره

محمد مومنی

عضو هیات مدیره

علیرضا ابراهیمی

عضو هیات مدیره

سعید ناصری

دبیرکل کانون مربیان فوتبال ایران

بهزاد داداش زاده

عضو هیات مدیره

محمد نصرتی

عضو هیات مدیره

مریم ایراندوست

عضو هیات مدیره

محمد رجائیان

عضو هیات مدیره

محمود کلهر

عضو هیات مدیره

محسن اسماعیل‌زاده

بازرس کانون مربیان فوتبال ایران

مرتضی دهرویه

بازرس کانون مربیان فوتبال ایران