عذرخواهی کانون مربیان فوتبال ایران در خصوص مصاحبه های اخیر یکی از مربیان کشور

عذرخواهی کانون مربیان فوتبال ایران در خصوص مصاحبه های اخیر یکی از مربیان کشور کنفرانس های مطبوعاتی مربیان پیش و پس از مسابقات، بار آموزشی، اخلاقی و تربیتی دارند و شخصیت مربیان پاسخگو به سوالات ادامه مطلب

فوتبال زنان

نویسنده: اعظم شیروئی پژوهشگر و مربی فوتبال زنان و فوتبال ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر بهترین ساز و کار تأمین سلامت جسمانی و بهداشت روانی محسوب می‌گردد. لذا سرمایه گذاری در آن موجب ادامه مطلب