مقالات

فوتبال زنان

نویسنده: اعظم شیروئی پژوهشگر و مربی فوتبال زنان و فوتبال ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر بهترین ساز و کار تأمین سلامت جسمانی و بهداشت روانی محسوب می‌گردد. لذا سرمایه گذاری در آن موجب ادامه مطلب