کانون مربیان فوتبال ایران

.

اخرین مطالب

مقالات

10 ماه پیش

کرونا و رویکرد جدید در بدنسازی فوتبال

کرونا و رویکرد جدید در بدنسازی فوتبال دکتر بهزاد نوشادی: متدلوژیست علم تمرین فوتبال   دانلود فایل مقاله

10 ماه پیش

قوانین جدید فیفا برای مربیان

قوانین جدید فیفا برای مربیان نویسنده: مهدی محمودی دکترای حقوق بین الملل   دانلود فایل مقاله 

10 ماه پیش

بازی فناوری در زمین فوتبال

بازی فناوری در زمین فوتبال مهندس عزیز آشنا معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران   دانلود فایل مقاله 

10 ماه پیش

نقش ورزش و حرکات پایه در رشد و تکامل کودک

مهسا یوسف شاهی دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی   تجارب اولیه زندگی کودک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از عوامل محیطی بسیار مهم در رشد توانایی های کودک ، چگونگی طی ادامه مطلب

کتاب ها

10 ماه پیش

کتاب فوتبال کنترل صحیح توپ

عنوان: فوتبال کنترل صحیح توپ نویسنده: پیتر شرینر مترجم: محسن اسماعیل زاده ویراستار فنی: حسین صالح

10 ماه پیش

کتاب تمرینات مربیان لیگ جزیره‌

عنوان : تمرینات مربیان لیگ جزیره‌ نشر : توپ تالیف و ترجمه: محسن اسماعیل زاده معین دلاوری

10 ماه پیش

کتاب آنالیز حرفه ای در فوتبال

عنوان: آنالیز حرفه ای در فوتبال نشر : توپ تالیف و ترجمه: دکتر بهزاد نوشادی محسن اسماعیل زاده

10 ماه پیش

کتاب مربیگری تاکتیک های 3-3-4

عنوان مربیگری تاکتیک های 3-3-4 154 تمرین و راه حل تاکتیکی