کمیته اقتصادی
نامنام خانوادگیکد عضویتجنسیتمدرک تحصیلیاستانشهرستانتخصصمدرک مربیگری عکس
بیژنذوالفقارنسب1001مرددکترای تربیت بدنیتهرانتهرانفوتبالUEFA-A
علیرضاابراهیمی1022مردفوق لیسانسکرمانکرمانفوتبالAsia - C
ولیمیرزایی1023مردلیسانسکرمانکرمانفوتبالAsia - A
اقبالمرادی1024مردلیسانسکردستانکامیارانفوتبالD

12 ساعت پیش

فراخوان عضویت در کانون مربیان فوتبال

فراخوان عضویت در کانون مربیان فوتبال ✨ با عنایت به تصمیم مجمع و در راستای اجرای ماده ۹ اساسنامه، کانون مربیان فوتبال ایران از بین مربیان علاقمند عضو می پذیرد. 🔶 مراحل عضویت: ۱- ثبت ادامه مطلب

2 ماه پیش

کانون مربیان فوتبال ایران برگزار می کند

کانون مربیان فوتبال ایران برگزار می کند: مدیریت اورژانس های پزشکی در فوتبال مدرس: دکتر زهره هراتیان به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی حضور در دوره اعطا می شود. جهت ثبت نام رایگان در کارگاه، ادامه مطلب

3 ماه پیش

گردهمایی بهاره کانون مربیان فوتبال ایران

✨ گردهمایی بهاره کانون مربیان فوتبال ایران 🔸 برگزاری مجمع عمومی سالیانه 🔸 کارگاه آموزشی فوتبال و هوش مصنوعی با تدریس دکتر امیر بروجردی 🔸 آیین خوش آمدگویی به اعضای جدید کانون 🔹 مکان: تهران، ادامه مطلب

3 ماه پیش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کانون مربیان فوتبال ایران

✨ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کانون مربیان فوتبال ایران به شماره ثبت ۱۳۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۲۲۵۱ 🔘 احتراما بدینوسیله از کلیه اعضای محترم کانون مربیان فوتبال ایران دعوت بعمل می آید ادامه مطلب

کمیته آموزش
کمیته بین الملل
کمتیه مسئولیت اجتماعی
کمیته استانها
کمیته حقوقی
کمیته اقتصادی
کمیته رسانه
کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی
کمیته بانوان
کمیته روابط عمومی