کتب

3 سال پیش

کتاب فوتبال کنترل صحیح توپ

عنوان: فوتبال کنترل صحیح توپ نویسنده: پیتر شرینر مترجم: محسن اسماعیل زاده ویراستار فنی: حسین صالح

3 سال پیش

کتاب تمرینات مربیان لیگ جزیره‌

عنوان : تمرینات مربیان لیگ جزیره‌ نشر : توپ تالیف و ترجمه: محسن اسماعیل زاده معین دلاوری

3 سال پیش

کتاب آنالیز حرفه ای در فوتبال

عنوان: آنالیز حرفه ای در فوتبال نشر : توپ تالیف و ترجمه: دکتر بهزاد نوشادی محسن اسماعیل زاده

3 سال پیش

کتاب مربیگری تاکتیک های ۲-۵-۳

عنوان: مربیگری تاکتیک های ۲-۵-۳ نشر: توپ مترجمان: دانیال فرهادفر نقی سیار امینی مهیار رسولی محمدرضا ناظریانی

3 سال پیش

کتاب مربیگری تاکتیک های 3-3-4

عنوان مربیگری تاکتیک های 3-3-4 154 تمرین و راه حل تاکتیکی