کمیته آموزش

     

کمیته آموزش:

اين كمیته مسئولیت نیازسنجی آموزشی،برنامه ریزی، برگزاری و مدیریت دوره هاي آموزشي مربیگري، دانش افزايی در سطوح و زمینه های مختلف مطابق با استانداردهاي جهاني و هماهنگ با کمبته آموزش فدراسیون فوتبال، تهیه منابع کمک آموزشی لازم و پیشنهاد آن به هیأت مدیره را به عهده دارد. ریاست این کمیته بر عهده دکتر نیما نکیسا می باشد.

اعضای کمیته : مسعود حیدزاده