اخبار استانها

تسلیت

پیام تسلیت کانون مربیان فوتبال ایران به جناب آقای مهدی علیزاده ( نماینده کانون مربیان فوتبال ایران در استان خراسان شمالی) کانون مربیان فوتبال ایران @ifca_ir

رضا كردي مربی ماه فوتسال ایران شد.

رضا كردي مربی ماه فوتسال ایران شد” از سوی کانون مربیان فوتبال ایران، رضا كردي بعنوان مربی ماه فوتسال ایران انتخاب گردید. ناصری دبیر کانون مربیان فوتبال ایران با اعلام هماهنگی با کانون مربیان فوتبال ادامه مطلب