کانون مربیان فوتبال ایران

.

اخرین مطالب

مقالات

2 سال پیش

کرونا و رویکرد جدید در بدنسازی فوتبال

کرونا و رویکرد جدید در بدنسازی فوتبال دکتر بهزاد نوشادی: متدلوژیست علم تمرین فوتبال   دانلود فایل مقاله

2 سال پیش

قوانین جدید فیفا برای مربیان

قوانین جدید فیفا برای مربیان نویسنده: مهدی محمودی دکترای حقوق بین الملل   دانلود فایل مقاله 

2 سال پیش

بازی فناوری در زمین فوتبال

بازی فناوری در زمین فوتبال مهندس عزیز آشنا معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران   دانلود فایل مقاله 

2 سال پیش

نقش ورزش و حرکات پایه در رشد و تکامل کودک

مهسا یوسف شاهی دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی   تجارب اولیه زندگی کودک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از عوامل محیطی بسیار مهم در رشد توانایی های کودک ، چگونگی طی ادامه مطلب

کتاب ها

2 سال پیش

کتاب فوتبال کنترل صحیح توپ

عنوان: فوتبال کنترل صحیح توپ نویسنده: پیتر شرینر مترجم: محسن اسماعیل زاده ویراستار فنی: حسین صالح

2 سال پیش

کتاب تمرینات مربیان لیگ جزیره‌

عنوان : تمرینات مربیان لیگ جزیره‌ نشر : توپ تالیف و ترجمه: محسن اسماعیل زاده معین دلاوری

2 سال پیش

کتاب آنالیز حرفه ای در فوتبال

عنوان: آنالیز حرفه ای در فوتبال نشر : توپ تالیف و ترجمه: دکتر بهزاد نوشادی محسن اسماعیل زاده

2 سال پیش

کتاب مربیگری تاکتیک های 3-3-4

عنوان مربیگری تاکتیک های 3-3-4 154 تمرین و راه حل تاکتیکی