کانون مربیان فوتبال ایران

ثبت کانون مربیان فوتبال ایران در سامانه تشکل‌های اقتصادی ملی ایران

✨ ثبت کانون مربیان فوتبال ایران در سامانه تشکل‌های اقتصادی ملی ایران ? کانون مربیان فوتبال ایران به عنوان تنها تشکل ثبت شده در حوزه فعالیت مربیان فوتبال کشور در سامانه کارگروه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی ادامه مطلب